Jak wygląda skład materiałów do druku?

Droga od pomysłu, poprzez stworzenie projektu, aż po ostateczne wydanie danej publikacji jest długa i skomplikowana. Pod uwagę należy bowiem wziąć szereg elementów, a każde działanie wymaga wiedzy i doświadczenia. Jednym z najważniejszych etapów jest jednak tzw. DTP. Co oznacza te skrót? I na czym polega profesjonalny skład materiałów do druku? W naszym artykule odpowiadamy na te i inne pytania.

Czym jest DTP?

Termin DTP jest skrótem od angielskiego „DeskTop Publishing” i oznacza proces, który wykonuje drukarnia w celu przygotowania konkretnej publikacji do druku. W przeszłości wszelkie takie działania były przeprowadzane ręcznie. Obecnie jednak DTP ma ścisły związek z wykorzystaniem zaawansowanych maszyn i technologii, umożliwiających tworzenie profesjonalnych propozycji.

DTP to zaawansowany proces, który tak jak już wspomnieliśmy, wymaga wiedzy i doświadczenia. Nie ma tu miejsca na pośpiech – każdy błąd przekłada się bowiem na obniżenie wartości tworzonego materiału. Co ważne, działania te są konieczne w przypadku każdego projektu, niezależnie od jego zaawansowania.

druk

Jak przebiega skład materiałów do druku krok po kroku?

Głównym celem DTP jest dostosowanie publikacji tak, by była ona łatwa i przyjemna w odbiorze, a przy tym dopasowana do potrzeb odbiorcy. Proces ten składa się z kilku ważnych kroków, a w każdym momencie pod uwagę brany jest zarówno wygląd pojedynczych stron, jak i ogólny wyraz całej kompozycji. Istotne elementy to także zastosowana czcionka, zaprezentowane tabele i wykresy oraz wykorzystane zdjęcia. Chociaż kompozycja jest analizowania już na etapie tworzenia projektu, to jednak podczas składu materiałów całość jest oceniana ponownie, tak by zapewnić przejrzystość i uwzględnić możliwości techniczne wykorzystywanych urządzeń drukujących.

Bardzo ważnym krokiem jest stworzenie pierwszej kopii materiału, która podlega sprawdzeniu, a następnie akceptacji. Jeśli całość prezentuje się dobrze, dochodzi do drukowania projektu na większą skalę. Proces ten uwzględnia także rodzaj zastosowanej techniki, gramaturę papieru i dodatkowe ustawienia dotyczące m.in. zachowania marginesów, czy zastosowania przestrzeni kolorystycznej.